SEKO MUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI


APMEKLĒJUMU STATISTIKA


JAUNUMI

15.03.2015.

Jelgavas 5. vidusskola

Radošā diena skolā

2017. gads 16. martā


Radošā diena skolā [pdf]

9.03.2017.

Pateicamies par par iegūtajām godalgotajām vietām 20.Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē:
1.vieta – Diānai Bobriševai-Gončarukai 10.m kl.;
2.vieta – Diānai Bistrickai 10.m kl.,  Viktorijai Volkovai 10.m kl.;
2.vieta – Arinai Grigorjevai 12.m kl.;
3.vieta – Marijai Stockai 11.m kl., Annasi Goļcai;
3.vieta – Veronikai Nakopitjanai 11.m, Ivanam Zotovam 11.m kl.;
Atzinība – Valērijai Ivanovskai 10.m kl;
Atzinība
– Valērijai Illarionovai 11.m kl., Vladlenai Berezovskai 11.m kl.

Paldies skolotājiem  Aleksandram Smirnovam, Ludmilai Lagunai par izglītojamo sagatavošanu  20.Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei

8.03.2017.

Pateicamies par par iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas Matemātikas olimpiādē:
1.vieta –     Aleksam Verškovam 7.b kl.;
3.vieta –     Aleksandrai Zubovai 8.b kl.;
Atzinība –  Adai Šalajevai 5.a kl.;
Atziniba – Ksenijai Daņiļevičai 5.b kl.;
Atzinība
–  Darinai Balušai 8.a kl.

Paldies matemātikas skolotājiem Jeļenai Golmeisterei, Ludmilai Sokolovai, Tatjanai Dvorskai, Aleksandram Smirnovam par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas matemātikas olimpiādei.

8.03.2017.

Pateicamies par par iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas skatuves runas konkursā:
1.vieta
– Valērijai Ivanovskai 10.m kl..;
2.vieta
– Dmitrijam Komašilo 6.a kl.;
3.vieta
– Viktorijai Zazerskai 1.a kl.

Paldies skolotājiem Vandai Savičai, Ludmilai Rabizo, Lūcijai Leskavniecei, Raisai Andžānei, Innai Lonskai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas skatuves runas konkursam.

1.03.2017.

 VECĀKU DIENA - 1.03.2017. PLKST. 15:30 - 18:00

SKOLOTĀJI [PDF]

Šodien skolā nav:

 • Jakovļeva Dace (latviešu valoda)
 • Ļebedeva Valentīna (krievu valoda)
 • Ļuļēna Eleonora (angļu valoda)

Сегодня по уважительным причинам в школе отсутствуют:

 • Jakovļeva Dace (latviešu valoda)
 • Ļebedeva Valentīna (krievu valoda)
 • Ļuļēna Eleonora (angļu valoda)

28.02.2017.

 VECĀKU DIENA - 1.03.2017. PLKST. 15:30 - 18:00

SKOLOTĀJI [PDF]


22.02.2017.

Daiļlasītāju konkurss “Riti raiti, valodiņa!”

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtām godalgotajām vietām daiļlasītāju konkursā “Riti raiti, valodiņa!” izglītojamiem:

I vieta – Timurs Maksimovs 2.b

I vieta – Valerija Kovaļova  3.a

II vieta – Karolina Auziņa 3.a

II vieta – Daniela Vaļuma 5.b

III vieta – Arina Grigorjeva 12.m

III vieta – Viktorija Zazerska 1.a

Paldies skolotājiem Regīnai Purviņai, Vandai Savičai, Inai Gerajevskai, Annai Ļubinskai, Lūcijai Leskavniecei, Ludmilai Rabizo.Vairāk foto

21.02.2017.

Pateicamies  10.m klases skolniekam Vladislavam Barkovskim par iegūto 3.vietu pilsētas ķīmijas olimpiādē.

Paldies skolotājai Tatjanai Beinarovičai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas ķīmijas olimpiādei.

15.02.2017.

2017. gada 13. februārī skolā notika ikgadējā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana.

Kā vienmēr skolēnu ZPD tēmas ir daudzveidīgas un aktuālas.

Šogad par izpētes objektiem kļuva rēgi un fantomu tēli N.Gogoļa daiļradē, vēja ģeneratori un papīra otrreizēja izmantošana, simbolu valoda mākslā, dronu inovatīvs pielietojums, papildināta realitāte un daudzas citas šodien aktuālas tēmas.

Izstrādājot ZPD, skolēni guva vērtīgu pieredzi pētnieciskā darba izstrādes procesā, darba tehniskajā noformējumā un prezentēšanā.

Lai veiktu šo darbu, skolēniem lielu atbalstu sniedza skolotāji - darbu vadītāji un konsultanti. Paldies par ieguldīto darbu skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanā un pilnveidošanā!

Uz skolas zinātniskajiem lasījumiem ekspertu komisijas izvirzīja:

1. 2.b klase “Burvīga paīra pasaule”, darba konsultants R.Purviņa

2. Arina Petriščeva (8.a kl.) “Rēgi un fantomu tēli N.Gogoļa daiļradē”, darba konsultants L.Rabizo

3. Serguna Veronika (8.a kl.) “Выездка как способ дрессировки лошадей”, darba konsultants L.Laguna

4. Darina Baluša (8.a kl.) “Anoreksija – psihiskās un ēšanas traucējums pusaudžiem”, darba konsultants V.Šilo

5. Anastasija Asejeva (8.a kl.) “Izzudošās un populārās profesijas mūsdienās”, darba konsultants V.Šilo

6. Aleksandra Zubova (8.b kl.) “Videomateriāli angļu valodas stundā”, darba konsultants E.Mamontova

7. Emīlija Auziņa (8.c kl.), Marks Sutika (8.c) “Rainis Jelgavā”, darba konsultants J.Čerņecova

8. Vlada Beļajeva (10.m kl.), Alise Šitina (10.m kl.) “Simbolu valoda mākslā”, darba konsultants N.Novikova

9. Maslovs Aleksandrs (10.m kl.) “Ветрогенератор. Модернизация и приминение ветрогенератора”, darba konsultants J.Spirts

10. Diana Bobriševa – Gončaruka (10.m kl.) “Dronu inovatīvs pielietojums 3D attēlu iegūšana vēsturisku vērtību dokumentēšanā”, darba konsultants A.Smirnovs

11. Valērija Ivanovska (10.m kl.) “Slimība ar sieviešu vārdu - porfirija”, darba konsultanti R.Baltušite, L.Laguna

12. Ivans Zotovs (11.m kl.), Veronika Nakopitjana (11.m kl.) “Animētu pedagoģisko aģentu pielietojuma problēmas intelektuālas mācību sistēmās”, darba konsultants A.Smirnovs

Uz 20. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei tika izvirzīti:

Autors

Darba nosaukums

Klase

Darba vadītājs

Sekcija

Diāna Bistricka, 

Viktorija Volkova

Mērķi un prasme izvirzīt tos jauniešu vecumā. 

10.m

Regīna Baltušite

Psiholoģija

Maria Stotskaya, 

Anna Goļca

Pusaudžu priekšstati par gendera lomām. 

11.m

Regīna Baltušite

Psiholoģija

Arina Grigorjeva

Z paaudzes skolēnu vērtību īstenošana.

12.m

Regīna Baltušite

Psiholoģija

Valērija Ivanovska

Slimība ar sievietes vārdu -  porfīrija.  

10.m

Regīna Baltušite

Bioloģija

Veronika Nakopitjana,

Ivans Zotovs

Animētu pedagoģisko aģentu pielietojuma problēmas intelektuālas mācību sistēmās

11.m

Aleksandrs Smirnovs

Informātika

Diāna Bobriševa-Gončaruka

Dronu inovatīvs pielietojums 3D attēlu iegūšanā vēsturisku vērtību dokumentēšanā

10.m

Aleksandrs Smirnovs

Informātika


15.02.2017.

Pateicamies  7.b klases skolniekam Aleksam Verškovam par iegūto 3.vietu informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā „Bebr[a]s”.


Paldies infromātikas skolotājam Aleksandram Smirnovam

 15.02.2017.

Zvanu saraksts ceturtdienai 16.02.2017.

1. - 8.00 – 8.40

2. - 8.50 – 9.30

3. - 9.40 – 10.20

4. - 10.40 – 11.20

5. - 11.40 – 12.20

6. - 12.30 – 13.10

7. - 13.15 – 13.55

8. - 14.00 – 14.40

Дорогие друзья!

Незаметно пролетели 5 лет после нашей последней встречи на юбилее школы... Сегодня мы готовимся отметить уже 45 лет с момента её создания.

 По сложившейся традиции, на этот праздник мы приглашаем всех  в феврале. Днём нашей следующей встречи станет 11 февраля 2017 года.

Торжественная часть вечера состоится в актовом зале школы в 16.00. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться в канцелярии школы.

Встреча выпускников состоится в школе в 19.00. Ждём вас!

Подробная информация по тел. 63026073, 25906759.


Программа, список кабинетов и учителей [pdf]


6.02.2017.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūto  3.vietu pilsētas volejbola sacensībās skolniecēm:
Angelinai Jankovskai 9.a kl.,  Alīnei Pinkevičai 9.b kl.,  Annai Daukulei 9.b kl., Marijai Stockai 11.m kl., Viktorijai Paškevičai 11.m kl., Viktorijai Smetskajai 12.m kl., Natālijai Sirotkinai 12.m kl., Jeļizavetai Bļinovai 12.m kl.

Paldies sporta skokotājiem Irinai Novikovai, Pjotram Rumjancevam izglītojamo sagatavošanu pilsētas sacensībām volejbolā.

6.02.2017.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām   godalgotajām vietām Jelgavas pilsētas fizikas olimpiādē izglītojamiem:
1.vieta
– Viktorijai Smetskajai 12.mkl.;
2.vieta
– Ivanam Zotovam 11.m kl.;
3.vieta
– Robertam Kukšam 11.kl., Ņikitam Kikiņovam 12.m kl.;
Par labiem rezultātiem  - Daņiilam Veržbickim 11.m kl. 

Paldies   Fizikas skolotājam Sergejam Ovčiņņikovam par izglītojamo sagatavošanu  Jelgavas pilsētas fizikas olimpiādei.

6.02.2017.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūto  3.vietu Jelgavas pilsētas dabaszinātņu metodisko apvienību konkursā 9.klašu skolēniem „B-Ķ-F”:
9.a kl. - Kotovai Vasiļisai, Lilitai Valērijai Petriščevai, Šakurovam Daņilam, Jeļizavetai Vdovinai;
9.b kl. – Ņikiforovam Vladislavam.

Paldies   Fizikas un ķīmijas, bioloģijas skolotājiem Sergejam Ovčiņņikovam, Olgai Jegorovai par 9.klašu izglītojamo komandas  sagatavošanu pilsētas dabaszinātņu metodisko apvienību konkursam „B-Ķ-F”

6.02.2017.

Pateicamies Liānai Ponomorenko par iegūto 3.pakāpi latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 33.valsts olimpiādē.

Paldies  latviešu valodas skolotājai Innai Lonskai par izglītojamās sagatavošanu latviešu valodas 33.valsts olimpiādei

21.01.2017.

Уважаемые родители!

Приглашаем Вас на занятие

Школы для родителей

Тема занятия “Полюби будущее – крылья вырастут”

С надеждой ждем встречи с Вами 25 января в 18:00

20.01.2017.

19.01.2017.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām godalgotajām vietām Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” 12.starptautiskajā Ziemassvētku elektrisko dekoru konkursā izglītojamiem:
1.vieta – Artūram Verškovam 3.a kl.
2.vieta – Marijai Ļvovai 2.b kl., Aleksandrai Šakurovai 2.b kl., Marijai Poļivkinai 2.b kl.
3.vieta – Arielam Mitjurņikovam 4.a kl.
Atzinība – Markam Sutikam 8.c kl., Iļjam Spirtam 8.c kl.

Paldies interešu izglītības pedagogam Josifam Spirtam.

12.01.2017.


11.01.2017.

Piedzīvojumu pārgājiens

„100 soļi pretī Latvijas simtgadei” 


NOLIKUMS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

6.01.2017.

Informācija par skolas apmeklēšanu aukstajā laikā

Cien. vecāki!

Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 noteikts, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra zemāka par mīnus 20 grādiem C, un bērni vecumā no 13 gadiem - ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C.

5.01.2017.

Apsveicam mūsu skolas 11.m klases skolnieci

ar panākumiem sportā un iegūto nomināciju

 „2016. gada sportists neolimpiskajos sporta veidos”

 Miļenu Rinkeviču

 sambo, Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

 2. vieta pasaules meistarsacīkstēs kadetiem (Limasola, Kipra);

2.vieta Eiropas meistarsacīkstēs junioriem (Tulūza, Francija)

 

Miļenai arī ir lieliski sasniegumi viņas pamat sporta veidā – džudo:

1.vieta starptautiskas meistarsacīkstēs Varšavā «XVIII Warsaw Judo Open 2016»

1.vieta Latvijas meistarsacīkstes džudo U18

1.vieta “Latvia open 2016”džudo

1.vieta “Estonia open 2016 U21” džudo

1.vieta “Lietuvas atklātais čempionāts U-18 džudo”

1. vieta starptautiskas meistarsacīkstes džudo Voru Kevad 2016


29.12.2016.

2017. gada 2. janvārī plkst. 8:00 skolas kancelejā (2.stāvs, 24.kab.) sākas uzņemšana 1. klasē.

Uzņemšanas noteikumi (word)

Uzņemšanas noteikumi (pdf)

Iesniegums (word)

Iesniegums (pdf)

22.12.2016.

Gaišus un baltus Ziemassvētkus!

Radošu Jauno 2017.gadu!

Tavi sapņi – garas, zilgas egles,
Tajās zelta čiekuriņi san.
Dziļi, dziļi sudrabainā lejā
Ziemassvētku zvani skan.


Jelgavas 5.vidusskolas kolektīvs

21.12.2016.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām  godalgotajām vietām TSI robotikas turnīrā “Ziemas kauss” izglītojamiem:

1.vieta – disciplīna “Labirints” :

 • Gustei Valērijai
 • Bobriševai - Gončarukai Dianai
 • Smirnovai Arinai


Turnīra rezultāti

Pilnie turnīra rezultāti

Īss turnīra video sižets:


Foto atskaite

Paldies skolotājam Aleksandram Smirnovam!

15.12.2016.

Uzmanību!!!

Skolēni un viņu vecāki!

Atgādinām, ka PIRMDIEN 19.12.2016. stundu sākums plkst. 8:00

15.12.2016.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām  godalgotajām vietām Valsts komandu matemātikas olimpiādē „Atvērta kopa” izglītojamiem:

3.vieta - komanda „Torņu komanda”
1.      Folomejevai Kristīnei 7.a kl.
2.      Okulovam Iļjam 7.a kl.
3.      Ribalko Danielam 7.a kl.
4.      Nikolajevam Daniilam 7.a kl.
5.      Zinovjevam Jurijam 7.a kl.
6.      Verškovam Aleksam 7.b kl.
7.      Viļumai Annai Marijai 7.b kl.
8.      Bondaram Denisam 7.b kl.
 
3.vieta - komanda „Cietais rieksts 8”
1.      Maksimovai Žaklīnai 8.a kl.
2.      Cvetkovam Iļjam 8.a kl.
3.      Mihailovam Daņilam 8.a kl.
4.      Ameļčonokai Ksenijai8.b kl.
5.      Dovgalam Artjomam 8.b kl.
6.      Stebnovskai Darjai 8.b kl.
7.      Zubovai Aleksandrai 8.b kl.


Paldies matemātikas skolotājiem Tatjanai Dvorskai, Jeļenai Golmeisterei, Aleksandram Smirnovam!

14.12.2016.

Bebr[a]s

Starptautisks informātikas konkurss 5.-12. klases skolēniem.

Rezultāti – https://www.visma.lv/bebrs/ 

Priecājamies par labiem rezultātiem, un novēlam turpmākus panākumus!

8.12.2016.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām godalgotajām vietām Jelgavas pilsētas bioloģijas olimpiādē izglītojamiem:

1.vieta - 

Vladislavam Barkovskim 10.m kl.;


3.vieta -

Daņiilam Veržbickim 11.m kl.


Paldies skolotājai Ludmilai Lagunai!

30.11.2016.


24.11.2016.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām  godalgotajām vietām Jelgavas pilsētas latviešu valodas olimpiādē izglītojamiem:
1.vieta
 –
Liānai Ponamarenko 8.akl.;
 
2.vieta
Katrīnai Dadjurai 7.kl.,
Emīlijai Ulrikai Auziņai 8.c kl.;
 
3.vieta – 
Jeļizavetai Merkulovai 7.a kl.;
 
Par labiem rezultātiem
Armandam Pugačam 7.a kl.

Paldies skolotājiem  Innai Lonskai, Innai Čerņecovai, Ingunai lībietei.

16.11.2016.


15.11.2016.

ZVANU SARAKSTS

CETURDIEN - 17.11.2016.

1. - 8:00 - 8:30

2. - 8:40 - 9:10

3. - 9:20 - 9:50

4. - 10:10 - 10:40

5. - 11:10 - 11:40 (koncerts 5.-7.kl., 4.kl. skātas translāciju savos kab. stundas laikā)

6. - 11:50 - 12:20

7. - 12:30 - 13:00 (koncerts 8.-12.kl.)

11.11.2016.

SKOLĒNU SACERĒTO DZEJOĻU LASĪŠANA: "MANA DZEJA PAR LATVIJU"

Pasākuma  fragmentus var apskatīt video arhīvā.

4.11.2016.

Cienījamie vecāki!

Ar 2016.gada 12 novembrī atsāk darbu sagatavošanas klase Jelgavas 5. vidusskolā.

Piedāvājam nodarbības: dzimtā valoda (rakstīšana, lasīšana), runas attīstība.

Darba laiks sestdienās no 10.00 – 12.00

Maksa par nodarbību 3 eiro dienā.

Telefoni: 27555951; 63026073

Skolotāja  G.Verškova


Уважаемые родители!

С 12 ноября 2016 года в Елгавской средней школе № 5 начинает работу подготовительный класс.

Предлагаемые занятия:  обучение грамоте (чтение, письмо), развитие речи.

Время работы с 10.00 – 12.00

Стоимость занятия- 3 евро в день.

Телефоны для справок: 27555951; 63026073

Преподаватель: Г.Э.Вершкова


2.11.2016.

Pateicamies par piedalīšanos un iegūtajām godalgotajām vietām izglītojamiem:

 • 2.vieta - Jelgavas pilsētas matemātikas MA organizētā konkursā 6.-7.klašu izglītojamiem „Matemātika visapkārt”:
  Sofijai Arhipenko 6.a kl., Marijai Švackai 6.a kl., Dominikam Levushkanam 6.b kl., Artim Danielam Skuridinam 6.b kl., Volodaram Smirnovam 6.b kl..
 • 2.vieta - Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2016 10.m klases skolniekiem: Markam Rozenbergam un 
  Georgam Arbuzovam.

Paldies skolotājiem Nataļjai Iļjinai, Aelitai Abušajevai, Aleksandram Smirnovam.

31.10.2016.

 Vecāku diena - 2.11.2016. plkst. 16:00 - 18:00

Skolotāji [pdf]

26.10.2016.

Tehniskas jaunrades diena

Tehniskas jaunrades dienas darbnīcas apmeklēja – 80 skolēni!

Paldies, visiem par radošu dienu!

Foto atskaite.

20.10.2016.

Pateicamies par piedalīšanos sporta sacensībās Jelgavas pilsētā, aizstāvot skolas godu un iegūtajām godalgotajām vietām izglītojamiem:
„Rudens kross”  2.vieta - 
Annai Dukulei  9.b kl., Renātei Artamonovai 8.b kl., Sabīnei Adamovičai 9.a kl., Viktorijai Grigorjevai 8.a kl.,
Alīnai Beatai Švaiko 8.b kl., Olgai Žuravskai 7.b kl., Valērijai Bučutei 7.a kl., Veronikai Čerņavkai 6.c kl., Alisei Lasmanei 7.b kl.,                 Valērijai Šaluhai 5.c kl., Aleksandram Jakovļevam 6.b kl., Artūram Gorņikam 6.a kl., Daniilam Troščenkovam 7.b kl.,  Germanam Golcvartam 7.a kl., Armandam Pugačam 7.a kl., Maksimam Kuzmenko 8.b kl., Ņikitam Skorbenko 8.b kl., Vladislavam Ņikiforovam 9.b kl., Veniamīnam Gerasimčikam 9.b kl., Maksimam Korotkovam 9. b kl.

„Olimpiskās stafetes” (Peldēšana) 2.vieta – 
Sofijai  Černišovai 6.c kl., Veronikai Kudrjavcevai 6.b kl., Janai Dobrjanskai 8.b kl., Renātei Artamonovai 8.b kl., Ksenijai Millerei  11.m kl., Veronikai Gorškovai 10.m kl., Armandam Pugačam 7.a kl., Nikam Kordjukovam 7.a kl., Maksimam Ņikitinam 8.b kl.,             Edgaram Dukaļskim  8.b kl., Ņikitam Rahovam 11.m kl., Romanam Drozdam 11.m kl.

„Olimpiskās dienas” (Stafetes)  1.vieta - 
Annai Daukulei 9.b  kl., Alīnei Pinkevičai 9.b kl., Evelīnai Korobočkinai  9.b kl., Sabīnei Adamovičai  9.a kl., Stockai Marijai  11.m kl., Viļenam Ļvovam 9.a kl., Veniamīnam Gerasimčikam 9.b kl., Vladislavam Ņikiforovam 9.b kl., Makimam Korotkovam 9.b kl., Dmitrijam Romanovam 9.b kl.


Paldies sporta skolotājiem Irinai Novikovai, Pjotram Rumjancevam par izglītojamo sagatavošanu Jelgavas pilsētas sacensībām!

19.10.2016.

Уважаемые ребята и родители!

26 октября с 10.00 до 12.30 в нашей школе будет проходить

День технического творчества.

Поторопитесь зарегистрироваться! Количество мест ограничено!

Программа


18.10.2016.


18 klases no mūsu skolas pievienojas projektam mammadaba!

Veiksmi darbā!

17.10.2016.

Latvijā aug jauna izgudrotāju paaudze


17.10.2016.

Учащиеся Елгавской 5 средней школы - призеры международной выставки изобретений и инноваций "MINOX-2016"

7 - 8 октября в Риге на Кипсале в помещении Рижского технического университета (РТУ) в шестой раз проходила международная выставка изобретений и инноваций "MINOX 2016".  На выставке была возможность ознакомиться с последними изобретениями и инновационными решениями, встретиться лицом к лицу с их авторами и участвовать в различных мероприятиях.

В выставке "MINOX 2016" принимали участие специалисты 8 стран: Ганы, Тайваня, Нидерландов, Финляндии, Украины и, конечно, Латвии. Латвия была представлена изобретателями РТУ (14 работ), Латвийского университета (10 работ), Института электроники (1), Лиепайского университета (1), Резекненской Академией (2), различными Обществами и Ассоциациями (10), индивидуалами (28), а также школьниками, демонстрировавшими 8 работ. Для оценки все изобретения были разделены на 3 категории. Школьники и студенты попали в категорию молодых изобретателей (до 25 лет).

...

Елгавская 5 средняя школа была представлена на выставке двумя работами. Георгий Арбузов и Марк Розенберг с успехом показывали свою модель портативного ветрогенератора. Их изобретение авторитетная комиссия оценила 2-м местом и кубком международной выставки MINOX-2016. Поздравляем!

Наши ученики Влад Барковский, Илья Спирт демонстрировали два самолета на солнечных элементах с ионисторами: один - планер, призер республиканских соревнований (см. портал от 25.05.2016 ), второй - лабораторный стенд для физических экспериментов и исследований «солнечных» самолетов.

...

Autors: Иосиф Спирт, педагог 5-й средней 

Lasīt tālāk

8.10.2016.

6. STARPTAUTISKĀ IZGUDROJUMU UN INOVĀCIJU IZSTĀDE MINOX 2016

Sesto reizi Latvijā notika Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2016, kurā bija iespēja iepazīties ar jaunākajiem izgudrojumiem un inovatīviem risinājumiem, klātienē tikties ar to autoriem un piedalīties dažādās aktivitātēs. Savus inovatīvos projektus demonstrēja individuālie izgudrotāji, vadošie pētniecības institūti un augstskolas, inovatīvie uzņēmumi, un, protams, arī jaunieši un skolēni.

Arī mūsu skolas skolēni veiksmīgi startēja izgudrojumu un inovāciju izstādē MINOX 2016.

 • Autori: Georgs Arbuzovs, Marks Rozenbergs

     Izgudrojuma nosaukums: Portatīvais vēja ģenerators ( 2.vieta )

 • Autori: Vladislavs Barkovskis, Iļja Spirts , Toms Kaidalovs

     Izgudrojuma nosaukums: Elektroplanieris ar saules paneļiem

 Apsveicam skolēnus un novēlam turpmākus panākumus!

FOTO


IESKATIES SADAĻĀ „IT RESURSI”

Pievienoti divi jaunie punkti:

ЗАГЛЯНИ В РАЗДЕЛ „IT RESURSI”

Добавлены новые ссылки:

Jelgavas 5.vidusskola aicina pieteikties pretendentus uz  sociālā pedagoga  vakanci.
Nepieciešamās prasības pretendentam:
1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija.
2. Zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
3. Pieredze profesionālā  darbā ar bērniem. 
4. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

CV sūtīt uz e-pastu 5vsk@izglītība.jelgava.lv
Informācija pa tālruni 63026073, 63025363

29.09.2016.

Елгавские дзюдоисты привезли из Варшавы золото и бронзу

В минувшие выходные в Варшаве проходил ежегодный международный турнир по дзюдо в возрастных группах (U-20), (U-17) и (U-15). В этом году в соревнованиях принимали участие 1400 спортсменов из 28 стран Европы, США и Бразилии. Дзюдоисты Елгавской детско-юношеской спортивной школы боролись во всех возрастных группах и привезли домой две медали - золотую и бронзовую.


В возрастной группе (U-17), в весовой категории до 63 кг,в конкуренции 32 участниц первое место завоевала ученица 5 средней школы  Милена Ринкевич. 

Милена, как и два года назад, стала чемпионкой, в очередной раз подтвердив свой статус сильнейшей в Прибалтике. 

Тренер Ким Усачев сообщил, что Милена будет представлена к присвоению ей 1 KIU - коричневого пояса. Он поздравляет свою воспитанницу и ее родителей с достигнутыми результатами в этом году. «Впереди еще два старта - "Latvija Open" ( среди взрослых) и Чемпионат Мира по самбо, который будет проходить на Кипре в декабре 2016 года», - отметил К.Усачев.

Воспитанники тренеров С.Васькова и М.Мазуре показали в Варшаве следующие результаты. «Отличную борьбу продемонстрировал Н.Ярошевич (U-15, -81 кг), но необъективное судейство в схватке за выход в финал не позволило Никите побороться в финале. В результате у Никиты - бронзовая медаль. Алекс Девикис, не смог согнать вес до начала турнира (U-15, -81 кг), где смог бы побороться за медаль. Выступая не в своей весовой категории +81кг, спортсмен все же удостоился почетного 5-го места и диплома турнира. Дарья Черникова (U-20, +78 кг) также на 5-ом месте» - отметила тренер Марина Мазуре.
Дзюдоисты в октябре готовятся принять участие в международных турнирах в г. Адажи, в г. Гомель (Белорусь), а также 29 октября 2016 года в 10:00 в Земгальском олимпийском центре состоится открытое первенство Елгавы по дзюдо. Тренеры приглашают всех елгавчан поболеть за наших спортсменов. Вход свободный.

29.09.2016.

Zvanu saraksts piektdienai

30.09.2016.

 1.  8:00 - 8:30
 2. 8:35 - 9:05
 3. 9:15 - 9:45
 4. 10:05 - 10:35
 5. 10:55 - 11:25
 6. 11:45 - 12:15
 7. 12:20 - 12:50

27.09.2016.

“Ventspils IT izaicinājums 2016”

Ventspils pilsēta, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi organizē konkursu radošā IT pielietojumā 1. līdz 12. klašu skolēniem “Ventspils IT izaicinājums 2016”.

Lai pieteiktos konkursam, dalībnieku komandai nepieciešams reģistrēties www.ventspilsitizaicinajums.lv līdz šā gada 12. oktobrim.

Katra komanda sastāv no trīs skolēniem, no kuriem viens ir komandas kapteinis. Vienu komandu drīkst veidot arī dažādas mācību iestādes pārstāvoši skolēni. Ja komandā ir atšķirīgu vecuma grupu skolēni, tad komanda startē tās vecākajam dalībniekam atbilstošā grupā. Katru komandu pavada un tās intereses pārstāv viens skolotājs, kurš var pārstāvēt arī vairākas komandas.

Konkursa dalībnieki uzdevumus saņems, sākot no š.g. 26. septembra, un tie būs jāpaveic līdz 14. oktobrim. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 21. oktobrī.

Papildus informācija par konkursu atrodama mājas lapā www.ventspilsitizaicinajums.lv.

Pielikumi: Papildus informācija , Konkursa nolikums

13.09.2016.

PAZIŅOJUMS 1. KLAŠU IZGLĪTOJAMO VACĀKIEM!

29. SEPTEMBRĪ PLKST. 18.00 NOTIKS VACĀKU SAPULCE.

BŪSIM PRIECĪGI AR JUMS IEPAZĪTIES.

6.09.2016.

5. jubilejas “PilnveidojiES” sezona jauniešiem  - dzīves skolai vārti vaļā! 

 No 2016.g. 21. septembra līdz 24. maijam astoņpadsmit atbildīgiem un motivētiem Jelgavas jauniešiem (15.-25.g.) tiks piedāvāts bez maksas apgūt Neformālās izglītības programmu „PilnveidojiES” (30% teorija un 70% prakse), ko organizē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas notiks SIP (Sarmas iela 4) vai arī citās vietās, vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 15:30- 17:00. Nodarbību vadītāji ir pieredzējuši neformālās izglītības treneri un  jaunieši.

Sīkāka informācija par apmācību un pieteikuma veidlapa šeit: https://failiem.lv/u/6sjgg6nn

Šīs apmācības domātas Tev, ja vēlies:

 • iepazīt labāk sevi, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem;
 •  uzlabot prasmes izteikt domas un attīstīt savu ideju, to prezentēt;
 •  kļūt par „mazo” un „lielo” pasākumu organizatoru;
 • ieklausoties sevī, mācīties domāt, analizēt un pieņemt lēmumus;
 •  uzzināt, kāda veida prasmju pilnveidošana var palīdzēt Tev sasniegt personīgos mērķus!

Pretendentiem uz apmācību ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta līdz 2016.gada 19.septembrim uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv 

Par atlases rezultātiem tiks paziņots katram pretendentam individuāli uz e-pastu 20.09.2016.

Nāc un pievienojies aktīvo jelgavnieku komandā!

Gaidīsim Jūsu pieteikumus!

Nenokavējiet pieteikuma termiņus!

30.08.2016.

1.septembrīs – Zinību diena!

1. septembra svinīgā pasākuma norises laiks plkst. 9:00.


25.08.2016.
SKOLĒNU APLIECĪBAS PAPILDUS FOTOGRAFĒŠANA – 2.09.2016. no plkst. 15.00 līdz 16.00
25.08.2016.
Kā atbalstīt bērnu mācībās?
Dārgie vecāki!
Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 
Neapmierina bērna atzīmes
Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.
Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam
Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.
Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu
Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

http://d2tm34u0h087vn.cloudfront.net/upload/uzdevumi.lv.jpg

1.08.2016.
Skolēnu apliecības papildus fotografēšana – 19.08.2016. no plkst. 16.00 līdz 18.00
10.06.2016.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!

 „Ja esi aktīvs, radošs un tev patīk iegūt jaunas zināšanas un prasmes, nāc mācīties Jelgavas 5.vidusskolā!
Stājoties 7. – 9. klasē, tev ir iespēja izvēlēties vienu no papildu izglītības programmām:
* Biznesa pamati – tev būs iespēja iepazīties ar biznesa pamatiem, piedalīties biznesa forumos, iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī izveidot mācību uzņēmumu u.c.;
* Programmēšanas pamati – tu vārēsi iegūt zināšanas par programmēšanas valodām un to pielietojumu, patstāvīgi izstrādāt datorprogrammu, spēli, kā arī izveidot un ieprogrammēt mehānisko ierīci u.c.;
* Vācu/Franču valoda – tev būs iespēja apgūt ne tikai otro svešvalodu, bet arī iepazīties ar Vācijas/Francijas kultūru, kā arī piedalīties starptautiskos projektos u.c.;
* Angļu valoda – tu varēsi paplašināt savas zināšanas angļu valodā, kā arī attīstīt saziņas prasmes, veidojot kontaktus ar ārzemju skolēniem u.c.
Ja vēlies iegūt vispārējo vidējo izglītību, vari izvēlēties vienu no mācību programmām:
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (vairāk matemātika, fizika, ķīmija, tehniskā grafika vai programmēšana);
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (ar otro svešvalodu – vācu).
Mācoties vidusskolā, tev būs iespēja izmantot LLU mācību resursus (skolai un augstskolai ir sadarbības līgums), priekšrocības stājoties IT fakultātē, attīstīt programmēšanas prasmes, piedalīties tehniskās jaunrades aktivitātes skolā un ārpus tās.
Mūsu skolās skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas, apmeklējot robotikas, eksperimentālās fizikas, sporta, dejas, franču valodas pulciņus, spēlēt skolas teātri «Kaija» u.c.
Informāciju par izglītības programmām un skolas dzīvi var atrast skolas mājas lapā.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!