JAUNUMI

27.09.2016.

“Ventspils IT izaicinājums 2016”

Ventspils pilsēta, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi organizē konkursu radošā IT pielietojumā 1. līdz 12. klašu skolēniem “Ventspils IT izaicinājums 2016”.

Lai pieteiktos konkursam, dalībnieku komandai nepieciešams reģistrēties www.ventspilsitizaicinajums.lv līdz šā gada 12. oktobrim.

Katra komanda sastāv no trīs skolēniem, no kuriem viens ir komandas kapteinis. Vienu komandu drīkst veidot arī dažādas mācību iestādes pārstāvoši skolēni. Ja komandā ir atšķirīgu vecuma grupu skolēni, tad komanda startē tās vecākajam dalībniekam atbilstošā grupā. Katru komandu pavada un tās intereses pārstāv viens skolotājs, kurš var pārstāvēt arī vairākas komandas.

Konkursa dalībnieki uzdevumus saņems, sākot no š.g. 26. septembra, un tie būs jāpaveic līdz 14. oktobrim. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 21. oktobrī.

Papildus informācija par konkursu atrodama mājas lapā www.ventspilsitizaicinajums.lv.

Pielikumi: Papildus informācija , Konkursa nolikums

13.09.2016.

PAZIŅOJUMS 1. KLAŠU IZGLĪTOJAMO VACĀKIEM!

29. SEPTEMBRĪ PLKST. 18.00 NOTIKS VACĀKU SAPULCE.

BŪSIM PRIECĪGI AR JUMS IEPAZĪTIES.

6.09.2016.

5. jubilejas “PilnveidojiES” sezona jauniešiem  - dzīves skolai vārti vaļā! 

 No 2016.g. 21. septembra līdz 24. maijam astoņpadsmit atbildīgiem un motivētiem Jelgavas jauniešiem (15.-25.g.) tiks piedāvāts bez maksas apgūt Neformālās izglītības programmu „PilnveidojiES” (30% teorija un 70% prakse), ko organizē Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas notiks SIP (Sarmas iela 4) vai arī citās vietās, vienu reizi nedēļā, trešdienās no plkst. 15:30- 17:00. Nodarbību vadītāji ir pieredzējuši neformālās izglītības treneri un  jaunieši.

Sīkāka informācija par apmācību un pieteikuma veidlapa šeit: https://failiem.lv/u/6sjgg6nn

Šīs apmācības domātas Tev, ja vēlies:

  • iepazīt labāk sevi, esot kopā ar dažādiem cilvēkiem;
  •  uzlabot prasmes izteikt domas un attīstīt savu ideju, to prezentēt;
  •  kļūt par „mazo” un „lielo” pasākumu organizatoru;
  • ieklausoties sevī, mācīties domāt, analizēt un pieņemt lēmumus;
  •  uzzināt, kāda veida prasmju pilnveidošana var palīdzēt Tev sasniegt personīgos mērķus!

Pretendentiem uz apmācību ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jānosūta līdz 2016.gada 19.septembrim uz e-pastu: jelena.grisle@dome.jelgava.lv 

Par atlases rezultātiem tiks paziņots katram pretendentam individuāli uz e-pastu 20.09.2016.

Nāc un pievienojies aktīvo jelgavnieku komandā!

Gaidīsim Jūsu pieteikumus!

Nenokavējiet pieteikuma termiņus!

30.08.2016.

1.septembrīs – Zinību diena!

1. septembra svinīgā pasākuma norises laiks plkst. 9:00.


25.08.2016.
SKOLĒNU APLIECĪBAS PAPILDUS FOTOGRAFĒŠANA – 2.09.2016. no plkst. 15.00 līdz 16.00
25.08.2016.
Kā atbalstīt bērnu mācībās?
Dārgie vecāki!
Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 
Neapmierina bērna atzīmes
Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.
Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam
Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.
Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu
Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

http://d2tm34u0h087vn.cloudfront.net/upload/uzdevumi.lv.jpg

1.08.2016.
Skolēnu apliecības papildus fotografēšana – 19.08.2016. no plkst. 16.00 līdz 18.00
10.06.2016.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!

 „Ja esi aktīvs, radošs un tev patīk iegūt jaunas zināšanas un prasmes, nāc mācīties Jelgavas 5.vidusskolā!
Stājoties 7. – 9. klasē, tev ir iespēja izvēlēties vienu no papildu izglītības programmām:
* Biznesa pamati – tev būs iespēja iepazīties ar biznesa pamatiem, piedalīties biznesa forumos, iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī izveidot mācību uzņēmumu u.c.;
* Programmēšanas pamati – tu vārēsi iegūt zināšanas par programmēšanas valodām un to pielietojumu, patstāvīgi izstrādāt datorprogrammu, spēli, kā arī izveidot un ieprogrammēt mehānisko ierīci u.c.;
* Vācu/Franču valoda – tev būs iespēja apgūt ne tikai otro svešvalodu, bet arī iepazīties ar Vācijas/Francijas kultūru, kā arī piedalīties starptautiskos projektos u.c.;
* Angļu valoda – tu varēsi paplašināt savas zināšanas angļu valodā, kā arī attīstīt saziņas prasmes, veidojot kontaktus ar ārzemju skolēniem u.c.
Ja vēlies iegūt vispārējo vidējo izglītību, vari izvēlēties vienu no mācību programmām:
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (vairāk matemātika, fizika, ķīmija, tehniskā grafika vai programmēšana);
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (ar otro svešvalodu – vācu).
Mācoties vidusskolā, tev būs iespēja izmantot LLU mācību resursus (skolai un augstskolai ir sadarbības līgums), priekšrocības stājoties IT fakultātē, attīstīt programmēšanas prasmes, piedalīties tehniskās jaunrades aktivitātes skolā un ārpus tās.
Mūsu skolās skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas, apmeklējot robotikas, eksperimentālās fizikas, sporta, dejas, franču valodas pulciņus, spēlēt skolas teātri «Kaija» u.c.
Informāciju par izglītības programmām un skolas dzīvi var atrast skolas mājas lapā.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!