JAUNUMI

25.08.2016.
SKOLĒNU APLIECĪBAS PAPILDUS FOTOGRAFĒŠANA – 2.09.2016. no plkst. 15.00 līdz 16.00
25.08.2016.
Kā atbalstīt bērnu mācībās?
Dārgie vecāki!
Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā. 
Neapmierina bērna atzīmes
Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.
Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam
Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.
Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu
Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

http://d2tm34u0h087vn.cloudfront.net/upload/uzdevumi.lv.jpg

1.08.2016.
Skolēnu apliecības papildus fotografēšana – 19.08.2016. no plkst. 16.00 līdz 18.00
10.06.2016.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!

 „Ja esi aktīvs, radošs un tev patīk iegūt jaunas zināšanas un prasmes, nāc mācīties Jelgavas 5.vidusskolā!
Stājoties 7. – 9. klasē, tev ir iespēja izvēlēties vienu no papildu izglītības programmām:
* Biznesa pamati – tev būs iespēja iepazīties ar biznesa pamatiem, piedalīties biznesa forumos, iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī izveidot mācību uzņēmumu u.c.;
* Programmēšanas pamati – tu vārēsi iegūt zināšanas par programmēšanas valodām un to pielietojumu, patstāvīgi izstrādāt datorprogrammu, spēli, kā arī izveidot un ieprogrammēt mehānisko ierīci u.c.;
* Vācu/Franču valoda – tev būs iespēja apgūt ne tikai otro svešvalodu, bet arī iepazīties ar Vācijas/Francijas kultūru, kā arī piedalīties starptautiskos projektos u.c.;
* Angļu valoda – tu varēsi paplašināt savas zināšanas angļu valodā, kā arī attīstīt saziņas prasmes, veidojot kontaktus ar ārzemju skolēniem u.c.
Ja vēlies iegūt vispārējo vidējo izglītību, vari izvēlēties vienu no mācību programmām:
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (vairāk matemātika, fizika, ķīmija, tehniskā grafika vai programmēšana);
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma;
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma (ar otro svešvalodu – vācu).
Mācoties vidusskolā, tev būs iespēja izmantot LLU mācību resursus (skolai un augstskolai ir sadarbības līgums), priekšrocības stājoties IT fakultātē, attīstīt programmēšanas prasmes, piedalīties tehniskās jaunrades aktivitātes skolā un ārpus tās.
Mūsu skolās skolēniem ir iespēja attīstīt savas spējas, apmeklējot robotikas, eksperimentālās fizikas, sporta, dejas, franču valodas pulciņus, spēlēt skolas teātri «Kaija» u.c.
Informāciju par izglītības programmām un skolas dzīvi var atrast skolas mājas lapā.
GAIDĀM TEVI MŪSU SKOLĀ!